Stichting HULP OOST-EUROPA BUURTSCHAP OVERLEEK EN HELPERS

Eind jaren negentig bracht de leider van Charis (het straatjongens opvangtehuis) ons in kontakt met de kleine snelgroeiende zigeuner Baptisten gemeente in Vulcan.
Het begon met handgereedschap, kleding, dekens en schoenen. Veel mensen van deze gemeenschap wonen onder erbarmelijke omstandigheden. Ook nu nog zijn er schrijnende gevallen. Daar het gebouw te klein werd zocht men iets groters. Aan Hoeboeh werd om medewerking gevraagd . De evangelist broeder Lungu, en voorganger Savu Baltes hadden het idee opgevat om een nieuwe multifuntionele kerk te bouwen. Niet alleen voor de zondag maar ook voor kinderopvang, zanggroepen etc etc.
Aan Hoeboeh werd geld gevraagd voor de aankoop van een stuk grond en het helpen bij de bouw van het kerkproject. De grond werd direct aangekocht, maar met het bouwen van een kerkgebouw gaf Hoeboeh aan dat dit boven haar kunnen uitging. Met de papieren en ideën van het plan is Hoeboeh naar Nederland terugekeerd.
Na enkele keren ons hoofd gestoten te hebben belandden wij in Goor bij de Baptisten gemeente aldaar. Gezamenlijk plus vele andere kerkelijke donaties is het kerkgebouw  met ups en douwns tot stand gekomen.
De baptisten gemeente in Goor betaalt nog enkele jaren de brandverzekering van het kerkgebouw.
Door de gezamelijke diaconiëen in Waterland (het WWW project) kan 6 jaar lang een diaconale kas bijgehouden worden om de schrijnenste gevallen te helpen in Vulcan.
Hoeboeh blijft in de toekomst de kerkgemeenschap in Vulcan materieel en financieel ondersteunen.

Klik hier voor de geschiedenis van de Zigeuner Baptistengemeente te Vulkan  opgesteld door voorganger van de gemeente te Vulcan. Savu Baltes.