Stichting Hulp Oost-Europa Buurtschap Overleek En Helpers

 

 

 


Eind jaren negentig bracht de leider van Charis (het straatjongens opvangtehuis) ons in kontakt met de kleine snelgroeiende zigeuner Baptisten gemeente in Vulcan.
Het begon met handgereedschap, kleding, dekens en schoenen. Veel mensen van deze gemeenschap wonen in Vulcan onder erbarmelijke omstandigheden. Ook nu nog zijn er schrijnende gevallen. Daar het gebouw te klein werd zocht men iets groters. Aan Hoeboeh werd om medewerking gevraagd . De evangelist broeder Lungu, en voorganger Savu Baltes hadden het idee opgevat om een nieuwe multifuntionele kerk te bouwen. Niet alleen voor de zondag maar ook voor kinderopvang, zanggroepen etc etc.
Aan Hoeboeh werd geld gevraagd voor de aankoop van een stuk grond en het helpen bij de bouw van het kerkproject. De grond werd direct aangekocht, maar met het bouwen van een kerkgebouw gaf Hoeboeh aan dat dit boven haar kunnen uitging. Met de papieren en ideën van het plan is Hoeboeh naar Nederland terugekeerd.
Na enkele keren ons hoofd gestoten te hebben belandden wij in Goor bij de Baptisten gemeente aldaar. Gezamenlijk plus vele andere kerkelijke donaties en het WWW project van de Waterlandse Diaconiën is het kerkgebouw  met ups en douwns tot stand gekomen.
26 augustus 2007 is de kerk geopend met een feestelijke kerkdienst. Ook de mensen van de kerkgemeenschap uit Goor en leden van Hoeboe waren hierbij aanwezig. Er staat een mooi gebouw dat voor verschillende doeleinden gebruikt kan worden. Hoeboe ondersteund dit kerkgenootschap nog financieel met o.a. de brandverzekering voor het kerkgebouw, de kosten voor het brandhout voor de winter en een bijdrage voor materialen voor de zondagschool. De laatste jaren zijn er veel jongeren en jonge gezinnen geëmigreerd naar West Europa voor een betere toekomst. Een aantal van hen helpt door een bijdrage te doneren voor hun kerkgemeenschap thuis in Vulcan.


 

kijk hier voor de foto's