Stichting HULP OOST-EUROPA BUURTSCHAP OVERLEEK EN HELPERS

In Purcari vangt de voorganger met enkele helpers van een kleine kerkgemeenschap de kinderen van zware alcohol gebruikers op.
Ze krijgen een warme maaltijd, gelegenheid voor naschoolse opvang, huiswerkbegeleiding en tijd voor sport en spel. Het is heel kleinschalig.
In het kerkje worden de kinderen opgevangen en het eten wordt bij de ouders van de voorganger bereid. Er ligt al wel een betonnnen fundatie waarop gebouwd kan worden maar de geldelijke middelen ontbreken.
Stichting Hoeboeh wil hierbij gaan helpen met materiaal en financiën. Ook voor ouderen en mensen van alle komaf, die aan de rand van de maatschappij leven zetten deze mensen zich in. Bij de bouw worden geen dure of luxe materialen gebruikt. Alles is eenvoudig maar functioneel . De stichting Hoeboeh is blij dat ze deze zeer gemotiveerde mensen mag- en kan helpen.