Stichting HULP OOST-EUROPA BUURTSCHAP OVERLEEK EN HELPERS

De Alfa & Omega  groep in Oradea is een zeer bewogen groep jonge Roemeense mensen. Met echte liefde voor de achtergestelde medemens. Deze mensen zijn een voorbeeld voor velen. A & O helpt met repareren van armzalige huisjes, zorgt voor brandhout in de winter daar waar het nodig is. Bezoekt maatschappelijk arme mensen en brengt daar met regelmaat een voedselpakket. Jongeren in afgelegen dorpen helpen ze zodat deze een kans krijgen om te studeren in Oradea. Ook wordt eventueel hun verblijf betaald.
De groep A & O  heeft meerdere sponsors uit bv. Engeland  (Operation Romanian Trust) en Nederland zie: www.fsrom.nl.
In de bergen bij Boga (Pietroasa ) is in 1996 een kaal stukje berg aangekocht. Dit stukje berg is nu een recreatieterrein, compleet met speelterrein en recreatiehuisjes.Het terrein is nu uitermate geschikt om groepen te ontvangen. En dat doet A & O ook. Groepen kansarme kinderen kunnen hier een weekje onbekommerd vrij en blij zijn. Hoeboeh betaald een gedeelte van de vakantieweek voor 32 kinderen.
Hoeboeh heeft dit vakantiekamp zien groeien. In 1997 kon Hoeboeh voor een groot gedeelte bijdragen aan de bouw en aankoop van het eerste huisje. Hoeboeh heeft hier in Boga en in Oradea in het verleden heel veel goederen gebracht. B.v. een tractor, andere landbouwmachines, een aggregaat, betonmolens, betonkruiwagens, renovatiemateriaal, kleding, schoenen, stapelbedden van Center parks etc. etc.
In de toekomst is nog veel vraag naar hulpgoederen in deze regio.
Hoeboeh draagt hier ook bij aan algemene kosten voor twee maanden per jaar (loon, benzine, auto onderhoud etc.). De hulpgoederen voor Alfa & Omega mogen wij meegeven met st. Promotie www.stichtingpromotie.nl. Deze groep heeft een depot in Marghita, en A & O haalt de hulpgoederen daar weer op voor distrubutie.
Contact adres A & O  strada  Abraham lincoln 11 Oradea provincie Bihor
kijk hier voor de foto's