Stichting Hulp Oost-Europa Buurtschap Overleek En Helpers

 

 


 

In 2017 is Hoeboeh gestart met een project in de plaats Caplani in Rep. Moldavië. Een plaats met ±3000 inwoners, en weinig werkgelegenheid. Een plaats ‘in the middle of nowhere‘. In de landbouw is er seizoen arbeid.  In deze plaats zijn Viorel en Tanja Cebotari een bejaardenopvang begonnen. Zij konden de schrijnende armoede en verlatenheid van ouderen niet meer aanzien. Door de armoede is er veel alcohol misbruik. Er is door een Amerikaan, die met een Moldavische vrouw is getrouwd, twee oude bouwvallige huisjes geschonken. Hoeboeh heeft hier een groot deel bijgedragen aan de verbouwing. Er kunnen 13 ouderen worden opgevangen. Als er schrijnende gevallen voorkomen, kijkt de leiding niet de andere kant op. Nu is het opvanghuis overvol met 20 personen.
Begin 2019 neemt het gezin Cebotari drie kinderen op in hun gezin. Dit zijn verlaten kinderen. De ouders werken in het buitenland?? Of de opvang door Oma en Opa kan niet meer?? We weten de oorzaak niet. Deze drie kinderen zijn ook de start voor een jeugdopvanghuis tegenover het ouderenhuis. Er moet nog veel gerenoveerd worden in dit oude huisje. De gezamenlijke diaconieën steunen dit project. In 2021 is Hoeboeh gekozen als WWW project. (Werkgroep Waterland Werelddiaconaat). De diaconieën zijn: Holysloot/Ransdorp, Zunderdorp, Marken, Zuiderwoude/Uitdam, Broek in Waterland en Monnickendam. We hopen dat eind 2021 dit gebouw gereed is voor bewoning van zo’n 14 jongeren.
Er zijn grote stukken land achter de gebouwen. Hier verbouwen ze aardappelen, tomaten, paprika’s, ect. ect. Dit gebeurt in grote plastic tunnelkassen. Ook hebben ze zelf kippen, ganzen, varkens ect. In de toekomst willen ze dit uitbreiden tot een kleine zelfvoorzienende boerderij. Hoeboeh zal hier nog wel een aantal jaren ondersteuning blijven verlenen.