Stichting Hulp Oost-Europa Buurtschap Overleek En Helpers

Wie zijn wij:
De stichting "Hulp Oost-Europa Buurtschap Overleek en Helpers" (met als verkorte naam "Hoeboeh") is juridisch opgericht op 17 juni 2003. De activiteiten zijn gestart in 1991 door een groep vrijwilligers. Naar mate deze toenamen, is besloten om deze per 17 juni 2003 onder te brengen in een Stichting.

De stichting is gevestigd in Overleek 16, 1141PE te Monnickendam.

De stichting heeft een AMBI-status met Resin/fiscaalnummer 8127.18.641

Doelstelling:
1. De stichting heeft ten doel: het verlenen van hulp aan bewoners in Oost-Europa, met name     Roemenië en Moldavië.
2. De stichting werkt vanuit een Bijbelse inspiratie en wil anderen stimuleren tot het doen van werken van barmhartigheid en naastenliefde.
3. De stichting beoogt geen winst.
4. Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
5. Vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werzaamheden.

Activiteiten:
1. Het ondersteunen van maatschappelijke en sociale projecten.
2. Individuele hulpverlening, die gericht is op het weer zelfredzaam maken van mensen.
3. Stimuleren van nieuwe activiteiten, veelal diaconaal van aard: zoals een moederhuis voor jonge meisjes en moeders, bejaardeninstelling, gaarkeukens, voedselbanken en
kledingverstrekking aan een psychiatrische instelling.
4. Het tijdelijk ondersteunen van bestaande projecten, zodat deze op termijn zelfstandig kunnen doorgaan.
5. Samenwerking met andere instanties, indien dit relevant is voor het realiseren van de
doelstelling.
6. Het werven van de benodigde materiële en financiële middelen.

De stichting verkrijgt haar inkomsten uit:
Financiële middelen:
Het financieel ondersteunen van projecten en activiteiten. De financiële middelen worden verkregen door sponsering, giften van particulieren en organisaties. Grotendeels komen de financiële middelen uit tal van activiteiten die georganiseerd worden door de Stichting. Op de website staat uitgebreid omschreven welke activiteiten dit zijn en worden ondernomen.

Materiële goederen:
Aan de Stichting is in Overleek 16 te Monnickendam, in ruime mate en gratis, ruimte beschikbaar gesteld. Het inzamelen, selecteren, verdelen, het transport en distribueren van de (veelal 2e hands) ingezamelde goederen vindt plaats door vrijwilligers. Daarna worden de goederen verzonden naar de genoemde landen in Oost-Europa. Op de website staan de projecten vermeld waar de goederen naar toe gaan.
Ingezameld oud koper/zink/lood/ijzer etc. worden door de Stichting hier verkocht en mede gebruikt om het transport te financieren. Klein huishoudelijke artikelen en curiosa in een klein winkeltje verkocht ten bate van de projecten.

Giften en bijdragen:
Onze projecten kunt u ook ondersteunen met een bijdrage op onze bankrekening:
NL 76 RABO 0310725674 t.n.v. St. hulp Oost Europa Buurtschap (Hoeboeh)
Telefoonnummer voor de Stichting: 06 53 93 21 40

 

 

 

Wij brengen met enige regelmaat een nieuwsbrief uit. Kijk hier